Skaffa en hållbar livsstil genom medveten konsumtion

En hållbar livsstil är en del i att uppnå en hållbar utveckling ur både miljömässig och ekonomisk påverkan och är den del som ligger närmast vad vi som individer direkt kan påverka. Det inkluderar områden som den ekonomiska aspekten där vi ser över vår ekonomi och våra konsumtionsbeteenden, vilka val vi gör på kort och lång sikt och hur vi vill leva våra liv.  Det gäller att finna en jämn balans av välmående i form av prestation, hälsa, medvetenhet och trygghet.

I framtiden kommer människan kanske att visa sin storhet
inte genom vad hon gör, utan genom vad hon avstår från att göra.
-Ludwig Wittgenstein

Precis vad detta innebär är förstås olika och beror på vem du är. Men det är värt att fundera över vilken sorts liv du vill leva och hur du kan minska ditt ekologiska fotavtryck. Brinner du för ditt jobb och finner du det självförverkligande? Eller vill du hellre finna alternativ för att kunna skala ner och leva ett enklare liv och känna dig mer fri? Oavsett så har vi här sammanställt tre viktiga aspekter i det hållbara livssättet och hur du ska tänka för att närma dig dem.

Vi presenterar även ett verktyg som hjälper en bit på vägen genom att på ett enkelt sätt ge oss den kunskap och teknik vi behöver för att ta kontroll över vår konsumtion, vårt sparande och vilka värderingar vi stöttar genom ekonomiskt sparande. Simon Saves är en app som kan hjälpa dig att lägga pengar på saker som ligger dig varmt om hjärtat samtidigt som du skapar en hållbar, enkel och lättöverskådlig vardagsbudget.

Vad är hållbar konsumtion?

En hållbar konsumtion handlar om att vårda naturresurser långsiktigt. Genom att göra bra miljöval och jobba för ett hållbart samhälle kan vi kan fortsätta försörja kommande generationer. Men för att lyckas behöver vi se över vår inställning till hur vi spenderar våra pengar och vad vi konsumerar. Teknik uppdateras och nya miljövänligare alternativ dyker upp på marknaden.

Dock finns det fortfarande ett problem med det då vi många gånger kompenserar för denna förbättrade teknik genom att konsumera mer, vilket inte är hållbart då vinster går förlorade ur miljöperspektiv. Ett exempel är miljöbilar: När bilar är bensinsnålare per vikt, så vinner vi inte på att skaffa en sådan om vi köper tyngre bilar.

Allt vi konsumerar idag påverkar miljön. Vi har minskat utsläppen av växthusgaser i Sverige, men vi bidrar fortfarande till att öka utsläppen globalt genom den konsumtion vi har idag.

Hur konsumerar vi hållbart?

För att sträva mot en hållbar utveckling är det viktigt att hela samhället tar hänsyn till miljön. Om vi använder våra produkter längre istället för att byta ut dem varje gång det kommer en ny modell av t.ex en mobiltelefon så sparar vi stora mängder energi och naturresurser. Genom att fokusera mer på återvinning och återanvändning så gör vi en stor påverkan på miljön.

En omställning till hållbar utveckling innebär bland annat att vi måste sluta överkonsumera varor och inte bidra till ”slit och släng”-samhället vi har idag. Vi kan se till att tjänster och att de varor som vi ändå väljer att köpa, är producerade under hållbara förhållanden med omtanke om både människor och miljö.

Tips på hur vi kan bidra till en hållbar miljö:

Hyr och låna mer.

Välj fair trade.

Impulshandla mindre.

Handla second hand.

Reparera och laga det du har.

Välj kvalité framför kvantitet.

Vilka krav kan vi ställa på företagen?

Vi konsumenter har makt som vi bör utöva mer mot företag som tillverkar våra produkter. Det är vi som styr vad och i vilka volymer företagen producerar. Om vi exempelvis väljer ekologiska, etiska och miljömärkta produkter framför andra alternativ kommer företagen välja att prioritera dessa.  Nedan kan du läsa hur du kan handla hållbart:

Stötta de företag som kan visa hur de arbetar med hållbart. Genom att låta de köp du gör går till medvetna företag kommer du kunna driva utvecklingen rätt. Det ger medvetna företag större plats på marknaden.

Tänk miljösmart när du handlar dina produkter. Välj ekologiska, etiska och/eller miljömärkta produkter. Det finns många olika märkningar inom arbetsvillkor, djurhållning, hälsa och miljö.

Välj bort produkter med onödiga förpackningar. Välj i första hand förpackningar av återvunna eller naturliga material märkta med FSC, i andra hand förpackningar med låg glas- och plasthalt.

Vad är en hållbar relation till arbetet?

I den politiska debatten pågår en diskussion om arbetstid och utbrändhet. I väntan på att den ska komma till en slutsats, kan man som individ se över sina arbetsvanor – både för hälsans och miljöns skull. Allt större krav ställs på individen, vi ska både vara uppkopplade och tillgängliga 100% av vår tid, samtidigt som vi inte får jobba för mycket så att vi bränner ut oss.  

Dagens relation till övertidsarbete kan ju tyckas överdriven. Är det verkligen viktigare för dig att arbeta än att ha mer fritid? Idag lever vi i en roll formad av samhället att man måste vara arbetande för att bidra till samhället, vi har en press att jobba flexibelt och uppkopplat vilket suddar ut gränserna för arbete och fritid mer och mer. Vår vana att läsa jobbmailen på semestern påverkar inte bara individen utan även också dess nära och kära. 

Fundera på vad livskvalitet är för dig? Kanske är det möjligt att gå ner i arbetstid för att få livspusslet att gå ihop?

Brinner du för ditt jobb och finner du det självförverkligande? Eller vill du hellre finna alternativ för att kunna skala ner och leva ett enklare liv och känna dig mer fri?

Med den utvecklande tekniken underlättas våra arbeten och vi blir mer produktiva, men att våra arbetstimmar är oförändrade sedan 1973 talar sitt tydliga språk: mer ska göras på samma antal timmar för att vi ska nå tillväxt. När vi dessutom lever längre och pensionsåldern väntas höjas kan man ju ställa sig frågande till hur ekvationen ska gå ihop?

Den typen av jobb som utförs idag jämfört med för 40 år sedan ser dessutom väldigt annorlunda ut. Många arbetar med problemlösning och mer kognitivt utmanande uppgifter i 8 timmar om dagen vilket kan vara väldigt utmanande. Det leder till att vissa kanske inte får så mycket gjort på en arbetsdag som man skulle vilja vilket kan leda till att man kompenserar genom att jobba över.

Bättre vore det om man hade utrymme att vara produktiv under kortare stunder för att få mer gjort. Det är heller inte enbart negativ stress som leder till utbrändhet utan det drabbar även de som jobbar för mycket för att de trivs.

Faktum är att vi behöver se över många aspekter av våra liv för att nå hållbarhet, och arbetstidsfrågan kan vara en av dem.

Vad är en hållbar ekonomi?

Det finns en utbredd ohälsa kring ekonomiska frågor i samhället. För tjugo år sedan fanns en sundare inställning från samhället, där man fick lära sig vikten av att ha en god ekonomi och sparande redan i ung ålder medan bilden idag troligtvis ser helt motsatt ut. Idag drivs vi på av förväntningarna att konsumera, vilket leder till att din privata ekonomi blir en nedprioriterad fråga samtidigt som du sporras att göra fler och mer omedvetna köp med de pengar du tjänar. Samtidigt som informationen om ditt pensionssparande inte är lika tydlig eller lättillgänglig för gemene man.

Studier visar att en stor del av befolkningen känner sig okunniga inom finansiella sakfrågor. Vi har generellt sett rätt dålig koll på vår privata ekonomi. Lite kaffe här, ett tuggummipaket där… konsumtionen är lättillgänglig idag i de flesta variationer och eftersom det är så lätt att ta sms-lån och ordna andra former av finansieringar idag blir även större köp gjorda i en handvändning utan större eftertanke om vilka ekonomiska konsekvenser det har på lång sikt.

Konsumtionssamhället där stort fokus ligger på kommersiella produkter och tjänster leder till att miljökonsekvenserna av våra ekonomiska verksamheter hemma och utomlands har blivit allt större och mer påtagliga.  Det är en stor påfrestning för miljön och idag har vi ett konsumtionsbeteende som inte är hållbart. Vad som däremot är hållbart, både för miljön och för vårt personliga mående är konsumtion av kvalitetstid och umgänge, det vill vi skapa mer utrymme för!

Vad är ett bra sparande?

Istället för att konsumera kan du spara dina pengar, det kan ge dig större frihet eller fritid om du har råd att jobba mindre, inköpen du gör kan bli lite dyrare och vara av bättre kvalitet, om du har mer pengar att spendera för de saker du köper. Med ett bra sparande kan du känna dig trygg när oväntade kostnader dyker upp. En vanlig tumregel är att lägga undan 10% av din inkomst varje månad för kortsiktiga och långsiktiga mål.

Idag är det vanligt att spara regelbundet till saker vi vill ha eller göra i framtiden, men vanligast är att pengarna läggs på ett sparkonto med låg ränta istället för på fonder och aktier som kan få pengarna att växa.  Ur hållbarhetsperspektiv är det bra att fundera på att placera ditt sparande i etiska fonder och se att det finns en transparens där du som konsument kan känna dig trygg i var dina pengar hamnar.

Hur lyckas du med en budget?

Idag är det många som inte vet hur mycket de kan handla för varje månad, vilket leder till att man spenderar mycket direkt efter lön för att sedan behöva snåla i slutet månaden.

En budget skapar du genom att sammanställa och räkna på inkomst minus utgifter och få fram den summa du kan spendera varje dag och samtidigt hålla din budget och sparande på topp. För att skapa en lyckad budget är det bra om du kan identifiera ett mål med ditt sparande och därefter se hur mycket utrymme du har för att göra förändringar i din ekonomi, stora som små, vad du vill spara in mer på och vad du tycker är viktigt att lägga dina pengar på.

Simon Saves är en app som hjälper dig att lägga pengar på saker som ligger dig varmt om hjärtat samtidigt som du skapar en hållbar, enkel och lättöverskådlig vardagsbudget.

Hur kan Simon Saves hjälpa dig?

Genom det nya bankdirektivet, PSD2  , kommer Simon Saves, och andra tredjehands leverantörer, med ditt godkännande få tillgång till din information direkt från din bank. Detta i kombination med att Simon Saves frågar dig vilka preferenser du har om livsval, dina värderingar och din risknivå, kommer Simon Saves kunna guida dig till individanpassade hållbara investeringar där du kan ha full transparens på var dina pengar sparas och vilka värderingar de finansierar.

Simon Saves, som din individuella finansiella assistent och planerare, kommer kunna ge dig automatiska uppdateringar om din finansiella utveckling, din budget och din status och kommer hjälpa och uppmuntra dig att genomföra hållbara inköp och investeringar. Det ger dig ett passivt sparande med högre avkastning och med gott ändamål, så du kan spara mer pengar och göra gott helt utan ansträngning. På så sätt vet du att dina makt som konsument och investerare kommer leda till en bättre framtid för kommande generationer.

En huvudsaklig del i den hållbara livsstilen är att göra hållbara ekonomiska val. Det handlar både om hur din konsumtion ser ut, och var du kan spara dina pengar. För ett enkelt och roligt sätt att ta hållbara beslut, ta hjälp av Simon Saves för ett steg till hållbarare livsstil.

Skriv in din e-postadress för att hamna först i kön och få tillgång till appen vid lansering!