Simon släcker ljuset, och tänker på naturens betydelse för vårt eget välbefinnande.

 

Den 30 mars, kl 20.30 infaller Earth Hour, var du än befinner dig!

Earth Hour är ett manifest, en aktion, för planetens skull och för att under en dag få ett utrymme att andas på.

Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor i allt fler länder. Vi på Simon Saves släcker också lamporna som en symbolisk handling för ökat krafttag för klimatet – vilket vi tror påverkar oss på så många sätt. Och även om vi inte gör allting rätt, är det viktiga att alla gör någonting rätt – och att vi brinner för förändring!

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet! Men vad är det som behöver göras?

Några praktiska och väldigt konkreta saker du kan göra för att uppmärksamma Earth Hour är att bland annat:

Gå på event, kolla på sociala medier om du hittar något som någon har styrt upp!

Avge miljölöfte: T.ex. en shoppingfri månad, bara handla begagnat en månad, minska matsvinn, äta växtbaserat eller planera din vardag bättre.

Klädbytardag: jättekul och bra för miljön!

Skapa eget event: mysig stämning med ljus och tema natur/hållbarhet med familj/grannar/vänner eller själv med en stor kopp te och en härlig bok. Koppla ner och koppla av – känn närheten vi behöver till naturen.

 

 

Naturen och människan

Utan natur – inget liv. Naturen kan erbjuda tröst, läkning för en stressad själ, och den befriande känslan att helt få vara sig själv.

Japanerna har kommit på den bästa terapin i form av läkning via skogen, det är dock inget nytt för oss här då vi vet att naturen ger oss naturlig läkning särskilt vid stressrelaterad ohälsa.

Vi lever i ett samhälle som drivs och styrs av pengar. En stor del av våra liv går därför ut på att anskaffa tillräckligt med pengar för att vi ska klara oss, både under våra arbetsliv och efter att vi slutat arbeta. För många innebär ekonomin dock en stor belastning som tynger dem mentalt, vilket leder till mental ohälsa.

Vår hälsa beror till stor del på vad vi äter, hur mycket vi tränar och hur vi sköter våra kroppar. Men minst lika mycket har att göra med vår mentala hälsa. Om vi inte mår bra psykiskt kan det dessutom leda till fysiska symptom.

 

 

Tydligt är i alla fall att bland de som redan lider av mentala hälsoproblem som ängslan, oro eller ångest, förvärras deras problem av den ekonomiska situationen. Detta leder till en ond cirkel, då de förvärrade problemen gör det svårare för den sjuke att återvända till arbetslivet och därmed förbättra sin ekonomiska situation.

De vanligaste sjukdomarna idag är i allt högre grad livsstilssjukdomar som kommer av bland annat stress och bristande fysisk aktivitet. Det finns ett nära samband mellan stress och psykisk ohälsa och uppmärksammas inte stressymtomen i tid riskerar personen i fråga att få förvärrad och långvarig psykisk ohälsa.

Forskning på SLU har sett att miljön spelar en stor roll för hur vi mår. I en avhandling från år 2011 har det kommit fram till att naturmiljöer kan förbättra den psykiska hälsan, förebygga och i vissa fall användas för behandling av sjukdomar.

I ett par studier kunde det noteras att personer med tillgång till lövskog och annan typ av rofylld natur generellt hade lägre stressnivåer. Om de befann sig i naturen och dessutom var fysiskt aktiva minskade risken signifikant för att drabbas av mental ohälsa. I forskningen fanns även bevis för att naturbaserad terapi kan fungera som behandling av depression, och vid utmattningssyndrom.

Den här typen av forskning hoppas vi kan bidra till ett mer omfattande helhetsperspektiv på hälsa och hoppas på, då satsningar på förbättringar av folkhälsan samtidigt får gynnsamma effekter både på miljön och samhällsekonomin, d.v.s. är kostnadseffektiva.

 

 

 

Men vad kan jag göra åt ekonomin som är bra för miljön?

Vår ekonomi påverkar som sagt vårt eget mående men även miljön.

Visste du att du kan minska utsläppen från ditt sparande och samtidigt öka ditt klimatsmarta och hållbara sparande! Hur bra?! Passa på att ställ frågor till din bank, fondförvaltare eller försäkringsbolag.

Du sparar (förhoppningsvis) dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre? Vi är helt beroende av naturen, den biologiska mångfalden och ett gynnsamt klimat. Vet du hur dina sparpengar påverkar den biologiska mångfalden? Och har du koll på om dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Visste du att hundratals miljarder kronor av vårt svenska sparkapital är investerade i 

energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas? Det är ju fruktansvärt och så kan vi inte ha det!

Vårt sparkapital förvaltas i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Genom det är vi alla delägare i en mängd bolag på världens börser. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald och därmed hotar förutsättningarna för allt levande på vår jord.

Det låter ju inte så lovande, men…

Det vi kan göra är att begära hållbart och klimatsmart sparande!

 

 

Sätt press på de som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Bankerna behöver få veta att det finns efterfrågan på gröna sparalternativ!

Ställ krav på framtagande av sparformer med långsiktig hänsyn till den biologiska mångfalden. Kräv att de redovisar hållbarhetsresultat från sina placeringar. Kräv också att de redovisar om resultaten är tillräckliga för att hålla klimat- och övrig miljöpåverkan inom ramen för en planet.

Vet du vilka fonder du sparar i? Om inte, kolla upp det och ta reda på vad dessa fonder investerar i.

Urbaniseringen är en stark global trend. Inom några årtionden beräknas 70 procent av världens befolkning bo i städer. Genom att investera privata och statliga pengar i energieffektiviseringar och fossilfri infrastruktur, kan vi lägga grunden för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Kapitalet bör även testa nya innovationer som stöttar en smart och hälsosam utveckling i städer, och som kan spridas globalt. Investeringar i förnybar energi och energieffektivisering är nödvändiga för omställningen till en hållbar värld.